Sveicināti!

Esmu Inta Santa, RSU profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” studente. Sava maģistra darba ietvaros līdz 2021.gada oktobra beigām veicu pētījumu par psiholoģiskās palīdzības meklēšanu un psiholoģisko distresu strādājošu sieviešu ar pirmsskolas vecuma bērniem auditorijā nenoteiktības apstākļos.

Bāzējoties jau uz iepriekš publicētiem pētījumiem un, lai iegūtu plašāku un dziļāku priekšstatu par šīs tēmas aktualitāti Latvijā, aicinu aptaujā piedalīties pilsētās dzīvojošas, izglītības, veselības vai mazumtirdzniecības jomās strādājošas vidējā līmeņa vadītājas vai augstākā līmeņa speciālistes ar vismaz vienu pirmsskolas vecuma bērnu. 

Aptaujai ir divas kārtas: pirmā kārta ir aptuveni 10 minūtēs attālināti aizpildāma aptauja, otrā kārta ir aptuveni stundu gara attālināta tiešsaistes intervija. Dalībai otrajā kārtā tiks atlasītas 8-10 dalībnieces no tām pirmās kārtas aptaujas dalībniecēm, kuras būs izrādījušas gatavību un norādījušas savu e-pasta adresi saziņai.

Dalība šai aptaujā ir brīvprātīga un par to nav paredzēta atlīdzība. Jūsu dalība šīs aptaujas pirmajā kārtā palīdzēs iegūt plašāku priekšstatu par attieksmi pret psiholoģiskās palīdzības meklēšanu un to ietekmējošajiem faktoriem tādos nenoteiktības apstākļos, kādus šobrīd piedzīvojam pandēmijas dēļ. Savukārt dalība šīs aptaujas otrajā kārtā palīdzēs padziļināt priekštatu par šiem faktoriem un to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami šai jomā.

Abas aptaujas kārtas veicot, tiks ievērota un nodrošināta dalībnieču konfidencialitāte atbilstošo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai  (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Iegūto datu apstrādē un uzglabāšanā tiks ievērota pilnīga konfidencialitāte, tie tiks šifrēti un izmantoti tikai apkopotā veidā, lai gūtu priekšstatu par pētījuma tēmu. 

Piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un jums ir tiesības pārtraukt dalību šai aptaujā jebkurā mirklī, tādā gadījumā jūsu dati un jebkura jūs identificējoša informācija tiks iznīcināta. Aptaujas aizpildīšana un iesniegšana apliecina, ka esat iepazinusies ar visu informāciju par šo aptauju un piekritusi piedalīties tajā.

Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo aptauju vai vēlaties pārtraukt dalību tajā, lūdzu kontaktēties ar šīs aptaujas veicēju- Intu Santu (048089@rsu.edu.lv, tālr. 29121884).

Paldies par sadarbību!

Lūdzu atzīmējiet atbildes, kas visprecīzāk raksturo jūsu izjūtas pēdējā mēneša laikā. 
INSTRUKCIJA. Saskaņā ar šīs aptaujas mērķi ar jēdzienu “psihiskās veselības speciālisti” ir domāti psihologi, psihiatri, psihoterapeiti, mākslas terapeiti un supervizoriSavukārt “bažas par psihisko veselību” ietver dzīves sarežģījumus, kas variē no personīgām grūtībām (piemēram, tuvinieku zaudējums) līdz psihiskās veselības problēmām (piemēram, trauksme, depresija). 

Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas visprecīzāk raksturo jūsu viedokli. Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka palīdzības meklēšana jūsu grūtību gadījumā būtu izteikti nelietderīga, jūs atzīmēsit aplīti, kas atrodas vistuvāk apzīmējumam “nelietderīga”. Ja jums ir grūti izvēlēties, jūs atzīmēsiet aplīti “0”. Ja domājat, ka palīdzības meklēšana būtu nedaudz lietderīga, atzīmēsit to cipara “1” aplīti, kas ir tuvāk apzīmējumam “lietderīga”.

Ja man būtu bažas par psihisko veselību, psihiskās veselības speciālista meklēšana būtu...
Man ir psiholoģiskās palīdzības saņemšanas pieredze
Mana psiholoģiskās palīdzības saņemšanas pieredze ir ....  
Es uzticos psihologiem
Cik jūsu mājsaimniecībā mīt cilvēku?
Kāds ir bērnu skaits  jūsu mājsaimniecībā pēc vecuma grupām?

Kāds ir jūsu attiecību statuss? 
 Kāda ir jūsu mājvietas platība kvadrātmetros? 
Kāds ir jūsu dzimšanas gads?
Kāda ir jūsu izglītība?
Kurā pilsētā jūs dzīvojat?
Kāda ir jūs nodarbinātības joma?
Kāda ir jūsu amata pozīcija?
Kādi ir ieņēmumi jūsu mājsaimniecībā uz vienu tās locekli mēnesī?  
Piekrītu, ka varu tikt uzrunāta dalībai aptaujas otrajā kārtā (aptuveni stundu gara attālināta intervija, vienojoties par tai piemērotu laiku). Piekrītu, ka šajā sakarā ar mani sazinās aptaujas veicēja. 
Mana e-pasta adrese saziņai par iespējamo dalību otrajā kārtā.